Kapcsolat

Mistral-Tréning Kft.
Cím: 1023 Kolozsvári Tamás utca 4/B.
Tel: +36-1/345-0301
Fax: +36-1/345-0300
E-mail: mistral@mistral-trening.hu

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00
Péntek: 9.00 - 14.00

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000512/2014

Vezetői tréning

Szeretne

 • Paradigmaváltást a szervezetben?
 • Egységes értékrendű, példamutató vezetőket?
 • Eredményre vezető, világos stratégiát?
 • Hatékony együttműködést és információáramlást?
 • Szívvel, lélekkel dolgozó, elégedett munkatársakat?

A vállalati működés hatékonyságának letéteményese a vezető. Ő dönt, irányít, szervezi és allokálja az erőforrásokat, működteti csapatát. A vezetés a vállalati stratégia megvalósulásának alfája és omegája. Ezért tréningeink fókuszpontjában a vezető áll.  

 

 1. Először alaposan felmérjük a szervezet jelenlegi helyzetét.
A diagnóziskészítés eszközei:

 • Kompetencia mérő tesztek
 • 360 fokos értékelés
 • Orientációs kérdőív
 • Résztvevő vezetői interjúk
 • Felsővezetői interjú
 • Szervezeti tükör kérdőív
 • On-the-job megfigyelés
 • Vezetett csoport vizsgálata: mystery shopping, mystery call

 2. Szemléletformáló és készségfejlesztő tréningeinken megalapozunk, kipróbálunk egy újfajta működési modellt:

VEZETŐI SZINTEK SZERINT

Operatív vezetői fejlesztés célja:

 • Új vezetői státusz esetén szerepkör tisztázás, vezetői identitástudat megerősítése, vezetői önismeret mélyítése
 • Vezetői stílusok megismerése, saját stílus kialakítása
 • Vezetői eszköztár kialakítása, bővítése
 • Személyes hatékonyság növelése, célkitűzések megfogalmazása, személyes fejlődési irányok meghatározása, önmotiválás, vezetői időgazdálkodás kialakítása, stressz kezelése
 • A vezetett szervezeti egység érdekeinek hatékony képviseletének megteremtése a szervezeten belül és külső partnerek felé - érvényesülési, befolyásolási, tárgyalástechnikai, asszertivitási, meggyőző prezentációs készségek elsajátítása
 • People menedzsment készségek elsajátítása: tervezés, szervezés, irányítás, döntés, motiválás, delegálás, felhatalmazás, ellenőrzés, értékelés, visszajelzés, problémamegoldás
 • Teljesítmény-centrikus vezetés kialakítása: teljesítmény-értékelő beszélgetés lefolytatása, empowerment, motiválás, delegálás, számonkérés, gyenge teljesítmény kezelése, visszajelzések adása
 • A munkatársak hatékonyságának javítása, stressz kezelése, energetizálás, ösztönzés, együttműködés fejlesztése, konfliktusok kezelése, elkötelezettség megteremtése
 • Coach típusú, támogató szemlélet megismerése
 • Helyzetfüggő vezetés alapjainak megismerése
 • Projektmenedzsment technikák elsajátítása
 • Kiválasztási, AC, interjú technikák elsajátítása

Középvezetői fejlesztés célja:

 • A felsővezetők által kidolgozott stratégia lebontása konkrét célokká, feladatokká - workshop
 • A vezetett szervezeti egység érdekeinek hatékony képviseletének megteremtése a szervezeten belül és külső partnerek felé - érvényesülési, befolyásolási, tárgyalástechnikai, asszertivitási, meggyőző prezentációs készségek elsajátítása
 • A hatékony értekezletvezetés kialakítása
 • A szervezeti egységen belüli illetve az egységek közötti hatékony belső együttműködés kialakítása, információáramlás fejlesztése
 • A munkatársak motiválási lehetőségeinek megismerése, karrier-menedzsment eszközök megismerése, támogató vezetői, coach típusú szemlélet kialakítása
 • Változások kezdeményezésére és menedzselésére való képesség kialakítása
 • Szervezetfejlesztői szemlélet kialakítása a folyamatok optimalizálására
 • A munka "flow" élményének megélése
 • A stressz érzet csökkentése
 • Időgazdálkodási technikák elsajátítása

Felsővezetői fejlesztés célja:

 • A tulajdonos, cégvezető által megálmodott küldetés, értékrend átvétele vagy annak közös kialakítása a szervezetben
 • A példamutató, hiteles, karizmatikus vezetővé válás útja
 • A stratégia kidolgozása és mérhető célkitűzésekké alakítása (BalanceScorecard) workshop
 • A stratégiai üzenetek lelkesítő bemutatására, az alsóbb vezetők elkötelezésére, erőforrások mozgósítására való felkészülés
 • Újfajta vezetői szemlélet, az operatív vezetői feladatoktól való lemondás kialakítása, problémaazonosítás utáni delegálás és számonkérés kialakítása
 • A vezetők közötti együttműködés erősítésének módszereinek megismerése
 • Field management

SZAKTERÜLET SZERINT

Művezetői fejlesztés célja:

 • A művezetővel kapcsolatos termelésvezetői, üzemvezetői, munkatársi, társosztályi elvárások tudatosítása
 • A művezető "szendvics szerepben": a vállalat vezetésének üzenetét, akaratát képviseli a dolgozók felé és a dolgozók oldalán állva érvel a vezetés felé
 • Nagyobb teljesítményre ösztönzés, motiváló feltétek megteremtése, ellenőrzési pontok bevezetése

Értékesítési vezetői fejlesztés célja:

 • Vezetői alapok, vezetői eszköztár kialakítása, bővítése
 • Személyes hatékonyságnövelés, célkitűzések megfogalmazása és lebontása munkatársi szintre, személyes fejlődési irányok meghatározása, vezetői időgazdálkodás, stresszkezelés, önmotiválás
 • Az értékesítés tervezése, akciótervek készítése, kampánytervezés
 • Az értékesítési folyamat lépéseinek olyan magas szintű ismerete, mely lehetőséget ad az értékesítők támogatására
 • A munkatársak hatékonyságának javítása, stresszkezelés, energetizálás, ösztönzés, motiváló teljesítményértékelés, mentorálás, coacholás, helyzetfüggő vezetés, elkötelezettség megteremtése, csoportkohézió erősítése, együttműködés fejlesztése
 • Kiválasztási, AC, interjú technikák

Ügyfélszolgálati vezetői fejlesztés célja:

 • A beszélgetés-vezetés olyan magas szintű tudatosságra hozása, mely lehetőséget ad a munkatársak támogatására
 • Értékesítésbe való átfordítási technikáinak alkalmazása
 • Panasz-, reklamációkezelés, churn menedzsment technikák átadása
 • Ügyféltípusokhoz igazodó kommunikációs stílus elsajátítása
 • Az ügyfélszolgálatosok teljesítményének növelése motiváló teljesítményértékeléssel, coaching technikákkal, helyzetfüggő vezetési technikákkal
 • Stressz, kiégés elleni védekezés

3. A tréningen tanultak munkába való beépülését különféle működésfejlesztő, támogató eszközökkel tesszük tartóssá:

 • Begyakorlást segítő, utánkövető On-the-job árnyékkövetéses coaching
 • Konzultációs coaching
 • Utánkövető workshop, esetmegbeszélő műhelymunkák
 • Teljesítménymérő, értékelő és motivációs rendszer kidolgozása, auditálása 
 • Cégen belüli üzleti folyamatok felülvizsgálata (BPR)
 • Kiválasztás, beválás vizsgálat
 • Tréner- és coach képző program
 • Tanácsadói szakmai folyamattámogatás
 • Csapatépítő programlehetőségek

 4. A tréning eredményességét visszamérjük:

 • Szakmai teszt
 • Gyakorlati tudás ellenőrzését szolgáló szituációs helyzetgyakorlat
 • Kompetencia mérés
 • 360 fokos értékelés
 • Munkatársi elégedettségmérés
 • Vezetett csoport vizsgálata: mystery shopping, mystery call
 • Programzáró kiértékelés a megrendelő részére (szóban és írásban), vezetői tanácsadás, fejlesztési akciótervezés 

Engedélyezett tréningeink: itt.

Vezetői tréning referenciáink

Pénzügyi szektor

IT-telekom

Gyártás, B2B
kereskedelem

Egészségügy

Autóipar

Egyéb szolgáltató

Aegon

American Express

BNP Paribas

Cofidis

Erste Bank

Generali

ING

OTP

Raiffeisen

Union Biztosító

Eastphone/Vodafone

Ellerton Call Centers

Hungarotel/Pantel

Online Informatika

Serman

SOM-TEL

Tarr

T-Kábel

Vidanet

Bock

Eckerle

Ecool

EL&ME

Emika

Königfrankstahl

SKS

Soltész+Soltész

VTES/Videoton

Bayer Hungária

ErieScientific/ Thermofischer

GlaxoSmithKline

BP

Castrol

Eurotrade

Gyulai Autóház 

Pesti 8

Porsche InterAuto

BKIK

Bluebird

EuropeAssistance

FŐGÁZ

Geomédia

IBUSZ

Hinora

Neckermann

NógrádVolán/KMKK

OTP Travel

PannonJob

XIII. ker. Közművelődési Nonpr. Kft.

Résztvevőink véleménye tréningeinkről

Deák Ildikó vezető trénerünkről

 • Trénerünk rendkívül profi és felkészült volt. OTP Bank Nyrt.
 • Köszönöm Ildikó szeretetét, figyelmét, humorát, könnyedségét, profizmusát! Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Köszönjük Ildikó, mindig újat adsz, és új utat mutatsz! Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Az elmúlt hét év leghitelesebb tréningje. Europ Assistance Magyarország Kft.

Szappanos András vezető trénerünkről

 • András elképesztően jó módon tudja felkelteni az érdeklődésünket. Raiffeisen Bank Zrt. - Raiffeisen vezetői akadémia program
 • Nagyon felkészült és jó tempójú tréner András, figyelemfelkeltő, fenntartó és profi. Köszönöm! Eddigi legjobb tréningem! Ezt komolyan mondom! És a legjobb tréner! ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 • Nagyon tárgyilagos és szemléletes oktatás, kiváló előadásmódban, mely mind vizuális mind gondolati pozitívumok sokaságával töltött fel. ERIE-Thermofisher

 

Ajánlatot kérek!