Kapcsolat

Mistral-Tréning Kft.
Cím: 1023 Kolozsvári Tamás utca 4/B.
Tel: +36-1/345-0301
Fax: +36-1/345-0300
E-mail: mistral@mistral-trening.hu

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00
Péntek: 9.00 - 14.00

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000512/2014

Pályázati menedzsment

A teljes pályázati projektek menedzselését vállaljuk együttműködő partnereinkkel.

- pályázatírás, pályázati projektmenedzsment
- engedélyezett tréningek, nyelv, informatika, szakmai képzések lebonyolítása
- teljes körű dokumentáció

Széles körű HEFOP-os, TÁMOP-os tapasztalattal rendelkezünk.


Aktuális pályázatok (link):

GINOP 6.1.5-16 Vidéki nagyvállalati képzéses pályázat           
VEKOP 8.5.3-17 Közép-magyarországi kkv képzéses pályázat


 

TÁMOP együttműködési folyamat nyertesek számára:

1. szakasz – Szerződéskötési szakasz (hatóság)

1.1.     Eredményhirdetés

 • Sikeres pályázat utáni támogatási döntésről szóló értesítés megérkezése a céghez

1.2.    Szerződéskötés (hatóság)

 • Levél a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről
 • A szerződéskötés határideje: 30 nap (nem számít bele a postázás, ügyintézés ideje)
 • Feladatok:
  • Elkülönített számla (alszámla) megnyitása, erről banki igazolás kikérése
   (az igazoláson szerepelnie kell az azonosító számnak, és az „elkülönített” szónak)  
  • Az előleg igénylés a támogatási szerződés hatályba lépését követően küldhető be
   (teljes támogatás 25%-a, az elfogadástól számított 14 napon belül utalják)
  • Alapító okirat, aláírási címpéldányok benyújtása eredetiben
  • Nyilatkozatok benyújtása – de minimis nyilatkozat, közbeszerzési nyilatkozat, köztartozás mentességi nyilatkozat (aktualizált az időmúlás miatt)
  • Változások bejelentése benyújtása kérelem útján
   (pl: cégadatok, résztvevők változása, kezdő- és záró időpont, költségütemezés, névcserék változása)

2. szakasz – Projekt előkészítése, ajánlatkérési szakasz

2.1.     Szakmai specifikáció elkészítése

 • Felhívás és dokumentáció elkészítése, kiküldése, átadása pályázók részére

2.2.    Ajánlatok érkeztetése, bontása, értékelés elkészítése (három árajánlat-sablon biztosított, legjobb ár-érték arányú szállító kiválasztása)

2.3.    Szakmai értékelés, tárgyalás, majd döntéshozatal

3. szakasz – Megvalósítási szakasz, képzések elindítása

3.1.  Szolgáltatási Szerződés megkötése a Képző céggel (= projekt megkezdése)

 • Határidő: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap
 • Kapcsolattartók kijelölése

3.2.  Képzések indítása – „Induló csomag” benyújtása

 • Akkreditációs tanúsítványok (program és intézményi) benyújtása
 • Képző nyilatkozata az ellenőrzések tűréséről
 • Az egyes képzések nyilvántartásba vételét igazoló okiratok benyújtása
 • Képzési ütemező
  • 3 hónapra előre az összes képzési alkalom, helyszín megadása

(Fontos, hogy a képzés megkezdése előtt be kell, hogy érkezzen az „induló csomag”, tehát legkésőbb az első képzési alkalom előtt 2 nappal szükséges postázni a dokumentumokat)

 • Esetleges további módosítások benyújtása

3.3.  Képzések megtartása, tréningszervezési feladatok

 • Csoportbeosztás elkészítése
 • Helyszín biztosítása
 • Időpontok kijelölése
 • Diagnózis megtartása
  (felmérendők köre, diagnózis eszközei, megvalósítás ütemezése)
 • Hallgatói adatlap kitöltése (résztvevői személyes adatok)
 • Meghívó levél és program-tájékoztató kiküldése
 • Képzési dokumentációelkészítése
  • Felnőttképzési szerződés
  • Jelentkezési lap
  • Jelenléti ív
  • Haladási napló
  • Értékelő lap
  • Fotó
  • Vizsga
  • Tanúsítvány átadása
  • Teljesítési igazolás és számla

3.4.  Változásokról bejelentők megküldése a hatóság számára

4. Köztes elszámolás benyújtása (átfutási idő 45 nap + hiánypótlás, postázás)

 • Teljesített szolgáltatások után járó támogatás kérése
 • Kifizetési kérelem benyújtása: minimum 10%-nyi költség felhasználása után
 • Elnyert támogatás 95%-a lehívható a zárás előtt
 • Formanyomtatványok benyújtása (KK, IB, összesítők)
 • Alátámasztó dokumentumok benyújtása, szolgáltatási szerződések, számlák, jelenléti ív, fotók

5. Projekt zárása, záró beszámoló és elszámolások benyújtása

 • 30 napon belül minden kifizetést teljesíteni szükséges, 60 napon belül záró beszámoló benyújtása

6. Fenntartás

 • A képzésben résztvevők minimum 60%-nak továbbfoglalkoztatása
 • Fennaratási jelentés benyújtása: zárás + projekt időtartama

 

Az utóbbi években menedzselt Uniós projektjeink

Pénzügyi szektor IT-telekom Gyártó, B2B kereskedelem Szolgáltató Autóipar

Korona Kredit Jelzáloghitel

Raiffeisen Bank

UNION Biztosító

East Phone – Vodafone

Serman Telecom

Som-Tel

Tarr

ViDaNet

Bock Hungária

Eckerle

Emika

SKS

Sole-Mizo

Videoton VTES

Europ Assistance

Neckermann

Nógrád Volán

OTP Travel

SzomTávhő

Eurotrade

Gyulai Autóház

Tormási Autóház


Ajánlatot kérek!